Trang chủ

Hotline: 0908 671 672

Tin tức / Tin khuyến mãi

Giặt thảm văn phòng [09/01/2012]

Ba nhà thầu tham dự đấu thầu giặt thảm

Chú Hùng sau khi đo đạc, tính toán kỹ rùi nói :

Tôi cần 7 triệu, 3 triệu mua vật liệu, 3 triệu trả công thợ, 1 triệu cho tôi .

Chú Hiệu sau khi đo đạc cũng nói lun :

Tôi cần 4,5 triệu, 2 triệu cho vật liệu, 2 triệu trả công thợ, 0,5 triệu cho tôi .

Chú Tuấn chỉ ngồi rung đùi , buông thõng:

24.5 triệu!!!

Người giao thầu kêu lênh :

Sao đắt thế ?? thậm chí anh chưa đo đạc gì cả !!

Chú Tuấn : - Bé mồm thôi, tôi 10 triệu, anh 10 triệu, còn 4,5 triệu mướn Chú Hiệu làm trọn gói.

Ai trúng thầu???

đối tác - khách hàng

undefined