Trang chủ

Hotline: 0908 671 672

Tin tức / Tin khuyến mãi

Chiếc chăn bông [09/11/2011]

Trong giờ tập đọc về Chủ điểm mùa đông, hôm đó đọc bài "Chiếc chăn bông". Cô giáo muốn vào đề một cách tự nhiên nên gợi ý để các em học sinh phát biểu . • Về mùa đông thì cái gì trong nhà là thân thiết với các em nhất khi các em ngủ? • Thưa cô, cái giường ạ. • Gần đúng, thế trên cái giừơng là cái gì? • Thưa cô, cái chiếu ạ. • Vẫn chưa đúng, thế trên cái chiếu là cái gì? • Thưa cô, trên cái chiếu là mẹ em ạ. • Thế trên mẹ em là cái gì? • Thưa cô, trên mẹ em là bố em ạ. • Thế trên bố em là cái gì?! • Thưa cô trên bố em là tay mẹ em ạ • Phía trên tay mẹ em có cái gì? • Không có gì cả ạ • Sao lại không có gì. Thế cái chăn bông đâu? • Thưa cô, nó rơi xuống đất mất rồi ạ. • Cô giáo: !!!

đối tác - khách hàng

undefined