Trang chủ

Hotline: 0908 671 672

Dịch vụ / Vệ sinh bệnh viện, phòng khám

-    Dịch vụ vệ sinh Bệnh viện, phòng khám bao gồm các khu vực: Khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, Khu vực hành chính và các phòng chức năng, Khu khám bệnh, Các khoa và phòng lưu bệnh nhân, Khu vực ngoại cảnh, Khu vực chứa và xử lý rác.…..

-    Dịch vụ vệ sinh Bệnh viện, phòng khám là dịch vụ vệ sinh thường xuyên.

-    Dịch vụ vệ sinh Bệnh viện, phòng khám giúp nâng cao chất lượng, uy tín của Bệnh viện, phòng khám.

-    Dịch vụ vệ sinh Bệnh viện, phòng khám giúp cải thiện môi trường làm việc  góp phần làm tăng năng suất lao động của cán bộ công nhân viên.

-    Dịch vụ vệ sinh Bệnh viện, phòng khám giúp giải quyết công ăn việc làm cho tầng lớp có trình độ văn hoá thấp (cấp 1, cấp 2, cấp 3 …)

-    Dịch vụ vệ sinh Bệnh viện, phòng khám là sự kết hợp giữa vệ sinh thông thường và vệ sinh hiện đại .

-    Dịch vụ vệ sinh Bệnh viện, phòng khám là khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày càng cao, với máy móc, thiết bị, dụng cụ, hoá chất chuyên dụng cùng phương pháp xử lý tối ưu nhằm đem lại sự thoả mãn cao nhất cho khách hàng .

-    Dịch vụ vệ sinh Bệnh viện, phòng khám là sự kết hợp giữa bàn tay con người và tri thức con người.

-    Dịch vụ vệ sinh Bệnh viện, phòng khám hoàn hảo là dịch vụ mà mỗi con người đều muốn đạt đến dù là vệ sinh bằng tay chân thông thường hay vệ sinh bằng máy móc hiện đại với mục đích cuối cùng đem lại sự thoả mãn cao nhất cho khách hàng .

-    Dịch vụ vệ sinh Bệnh viện, phòng khám tốt nhất là dịch vụ đáp ứng đủ các yêu cầu về an toàn làm việc, an toàn nghỉ ngơi, an toàn về vật chất, an toàn về tinh thần và hy vọng đạt đến sự thoả mãn như mong muốn của khách hàng .