Trang chủ

Hotline: 0908 671 672

Tin tức / Tin khuyến mãi

Nhất tiễn hạ song điêu [06/10/2011]

Tại Si-xin (ý) có một trùm Mafia nổi danh tàn bạo. Một lần, biết vợ ngoại tình (khó chịu bỏ mẹ!), sau khi đã sai đàn em theo dõi, nắm chi tiết giờ giấc hẹn hò, hắn gọi tên tay chân thân tín nhất đến và bảo:

Tại Si-xin (ý) có một trùm Mafia nổi danh tàn bạo. Một lần, biết vợ ngoại tình (khó chịu bỏ mẹ!), sau khi đã sai đàn em theo dõi, nắm chi tiết giờ giấc hẹn hò, hắn gọi tên tay chân thân tín nhất đến và bảo:

- Vợ anh có tình nhân, ngày mai, vào giờ ..., chú đến ..., thể nào cũng bắt được quả tang. Chú phải bắn con vợ anh một phát vào đầu, còn thằng kia, một phát vào cái công cụ gây án khốn nạn của nó. Xong việc, tối đến nhà anh, chú sẽ có 20.000 đô la.

Tối hôm sau, tên đàn em xuất hiện.

- Sao?

- Mọi việc OK, thưa Boss.

- Tốt lắm, 20.000 của chú đây. Tên này cầm tiền, đếm lấy 10.000 đô la, còn một nửa trả lại cho trùm fia.

- Chú không vừa lòng?

- Em đâu dám! Có điều để thực hiện việc Boss giao, em chỉ cần bắn mỗi một phát!

(sưu tầm)

đối tác - khách hàng

undefined